Den hellige Ambrose Barlow (1585-1641)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Ambrose Barlow (Edward) ble født i 1585 i Barlow Hall i Lancashire i England som sønn av Sir Alexander Barlow. Han var en stund medlem av Church of England, men vendte tilbake til Den katolske kirke i 1607 og begynte på Det engelske Kollegiet i Douai. Av ukjente grunner ble han fengslet i England noen måneder i 1613, og ved sin løslatelse ble han benediktinermunk i St. Gregor i Douai. Han avla løftene i 1614 og ble presteviet i 1617.

Deretter vendte han tilbake til England og arbeidet ved Liverpool og Manchester i 24 år. Hans hovedbase var Morleys Hall ved Leigh. Han utmerket seg ved sin kjærlighet til de fattige, sitt vidd og sin vennlighet, og i et samtidig arbeid som beskrev hans lange og fruktbare apostolat, ble han beskrevet som den mannen som «best representerte ånden til Sir St. Thomas More».

Fire ganger ble han fengslet og fire ganger løslatt, men til slutt i 1641 ble han arrestert i Leigh mens han prekte, fengslet i Lancaster Castle og stilt for retten. Kort tid før hadde kong Karl I under enormt press beordret alle prester å forlate riket eller bli straffet som forrædere. Barlow innrømmet at han var prest, men sa at dekretet spesifiserte «jesuitter og seminarprester», og han var ingen av delene, men en benediktinermunk. Uansett hadde han nettopp hatt et slag og var for svak til å reise. Han ble da tilbudt løslatelse i bytte for et løfte om ikke å «forføre flere mennesker». Men han svarte at han hele livet ville fortsette å føre folk tilbake til den gamle religionen.

Han ble hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», i Lancaster den 10. september 1641. Han ble utnevnt til titulær katedralprior av Coventry en uke før sin henrettelse. Hans hodeskalle er bevart i Wardley Hall i Lancashire og hans hånd i Stanbrook Abbey i Worcester.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Tidligere ble han minnet på dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 30.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:49