Den hellige Abbo av Auxerre ( -~860)

Minnedag: 3. desember

Den hellige Abbo var benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og abbed i klosteret Saint-Germain i Auxerre. I 857 ble han valgt til biskop av Auxerre, men han trakk seg fra embetet i 859 og levde deretter som enkel munk. Han døde kort etter, rundt 860. Hans minnedag er 3. desember. Han æres i Auxerre og i Saint-Germain.

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49