Den hellige Abdalong av Marseille ( -~737)

Minnedag: 1. mars

Den hellige Abdalong levde i Frankrike på 700-tallet og var en samtidig av den frankiske hushovmesteren (major domus) Karl Martell (716-41). Han overtok i 716 som biskop av Marseille i Sør-Frankrike etter den hellige Sérénus og måtte lide mye under angrepene fra sarasenerne, som var tilkalt av hertug Mauront for å forsvare Provençe mot invasjonen fra frankerne under Karl Martell.

Han døde trolig i 737 eller 739. Hans minnedag er 1. mars.

av Webmaster publisert 24.11.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49