Den hellige Abdiesus diakonen (d. 342)

Minnedag: 22. april

Den hellige Abdiesus (Hebedjesus, Ebediesus, Abdiesus; syr: Abdyesü, «Jesu tjener») var en diakon i Persia i første halvdel av 300-tallet. Da satt kong Shapur II (Sapor) (309-79) på Persias trone, en av historiens mest grusomme enevoldsherskere. Hans forfølgelser av de kristne startet i 326, i det attende året av hans styre. Han ga ordre om å ødelegge kirker og klostre og å tvinge troende til å ofre til gudene. De som ga etter, skulle belønnes, mens de som nektet, skulle tortureres uten nåde. I 339 satte kong Shapur i gang den andre forfølgelsen, men i 340 startet han for alvor med den tredje og voldsomste forfølgelsen av de kristne i sitt kongerike. Denne forfølgelsen varte til kongens død i 379. Historikeren Sokrates regner opp 16 000 navngitte martyrer som nektet å overgi sin tro i løpet av disse førti årene, blant dem 22 biskoper og flere hundre prester og munker, som ble torturert og drept med den orientalske grusomhetenes alle redsler i de største byene. I tillegg flyktet mange andre fra landet under forfølgelsene.

Abdiesus diakonen ble drept i disse forfølgelsene i 342 sammen med de hellige Azadanes, Azades og Tharba og andre, blant dem den hellige biskop Simeon Barsabaes hellige søster Ferbuta. Andre som nevnes er Abrosimus, Bicor, Mareas og biskop Milles av Susa. Noen var persiske hoffmenn, andre prester og biskoper. Hans minnedag er 22. april. Denne Abdiesus er etter all sannsynlighet en annen enn den hellige martyren Abdiesus av Kashkar, som var biskop, og den hellige presten Abdiesus av Mesopotamia, som minnes sammen med den hellige Heliodorus av Mesopotamia og ledsagere (d. 362).

Den hellige biskop Maruthas av Maiferkat i Mesopotamia (d. ca 415) satte sammen listen over martyrer i Persia under kong Shapur II og skrev hymner til deres ære. Se hans biografi for en oversikt over de martyrene vi hittil har funnet opplysninger om. Under kong Shapurs forfølgelser ble den blomstrende iranske kirken i praksis utryddet for all fremtid og klarte aldri å hente seg igjen. De kristne som lever der i dag, er små ikke-persiske etniske grupper som innvandret til Iran etter selevkidenes regime.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. september 1998

av Webmaster publisert 24.09.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:49