Den hellige Abraham av Efesos (500-t)

Minnedag: 28. oktober

Den hellige Abraham levde på 500-tallet. Han var munk og bygde Abrahamittenes kloster ved Gullporten i Konstantinopel og Bysantinernes kloster nær Jerusalem. Etter 542 (eller 553) ble han erkebiskop av Efesos. Han var en lærd teolog og skrev mange bøker som influerte hans samtidige. Han er berømt for to prekener til Maria lysmesse (Herrens fremstilling) og Herrens Bebudelse. Hans minnedag er 28. oktober.

Abrahamitt-klosteret i Konstantinopel var involvert i en disputt med keiser Theofilos (829-42) for sitt modige forsvar for billedkulten mot ikonoklastene, og mange av dem ble derfor martyrdrept i 832.

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49