Den salige Arthur Bell (1590-1643)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige Arthur (Francis) Bell var en fransiskaner som ble drept for sin katolske tros skyld i de engelske forfølgelsene på 1500- og 1600-tallet. Han ble født i Temple Broughton nær Worcester i 1590. Han studerte i Saint-Omer i Frankrike og i det engelske kolleg i Valladolid i Spania, og ble presteviet som sekularprest. Han trådte så inn i fransiskanerordenen, og vendte tilbake til England i 1632, og igjen, for godt, i 1634. Han ble arrestert i Stevenage den 6. november 1643, og «hanged, drawn and quartered» på Tyburn, 44 år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november. Men den salige Arthur kan også minnes separat, den 11. desember.

av Webmaster publisert 22.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49