Den hellige Abilius av Alexandria ( -~98)

Minnedag: 22. februar

Den hellige Abilius var ifølge den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) den tredje biskop av Alexandria i Egypt etter de hellige Markus og Anianus. Han ble utnevnt rundt år 84. Han døde rundt år 98. Hans minnedag er 22. februar.

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49