Den hellige Abraham den store av Kashkar (~492-586)

Minnedag: sjette fredag etter Epifani

Den hellige Abraham ble født rundt 492 i Kashkar i Persia. Han forlot hjembyen for å forkynne evangeliet i Al-Hira i det nåværende Irak, og derfra dro han for å studere det monastiske liv i Sketis (i dag Wadi El Natrun) i Egypt.

Klostervesenet var svært populært i den tidlige syriske og mesopotamiske kristenheten, og noen mente at bare et liv i sølibat kunne føre til frelse. I begynnelsen var alle munker og nonner eremitter, men rundt 350 grunnla den hellige Eugenios av Izla (Mar Awgin) (d. 363) det første cenobittiske (av gr: κοινός βίος, koinos bios = felles liv) klosteret i Mesopotamia på fjellet Izla overfor byen Nisibis (gr: Νίσιβις, Nisibis; syr: Niṣībīn; arm: Mtsbin; kurd: Nisêbîn) i Mesopotamia (Antiochia Mygdoniae; gr: Ἀντιόχεια τῆς Μυγδονίας), i dag Nusaybin i provinsen Mardin i Tyrkia, nær grensen mot Syria., etter mønster fra den egyptiske modellen. Snart var det opprettet mange klostre.

Den assyriske kirken bestemte på synoden i Beth-Lapat i 484 at alle munker og nonner skulle gifte seg, uten tvil for å behage de zoroastriske herskerne, som regnet familielivet som hellig. Avgjørelsen svekket kirken alvorlig og mange forlot kirken og det åndelige liv sank. Det ulykksalige vedtaket ble omgjort i 553.

Abraham den store av Kashkar grunnla i 571 et nytt kloster på fjellet Izla og ble selv abbed der. Dette klosteret ble det berømte «Store kloster», senere Deir St Abraham av Kashkar. Abraham og hans andre etterfølger og klosterets tredje abbed, den hellige Babai den store (ca 551-628), gjenopplivet den strenge monastiske bevegelsen, og gifte munker ble drevet ut. Senere var han «visitator av klostrene i nord». De reglene han etablerte i 571, ble publisert sammen med reglene til hans etterfølger Dadisko (588-604).

Abraham kalles far for det assyriske klostervesenets fornyelse på 500-tallet, og derfor fikk han tilnavnet «den store». Han døde i 586 i Persia. Han æres som kirkelærer og helgen i den assyriske eller østsyriske kirke, hvor helgener og martyrer vanligvis feires på fredager, og han har minnedag på sjette fredag etter Epifani. Han er en annen enn biskop Abraham av Kashkar, som led martyrdøden i 366, mer enn 200 år tidligere.

Vi kjenner minst syv viktige klostre som ble bygd på fjellet Izla. Det ledende klosteret var St Awgin, hvor den hellige Eugenios (Awgin, Augin) var gravlagt. De andre seks klostrene var Deir St Abraham av Kashkar, Deir St Yohanon Tayoyo, Deir Mor Melki, Deir Mor Khudahwiw, Deir Mor Yareth, Deir Mor Sallara. Deir betyr «kloster» på arabisk.

Mar (Mor) er en kirkelig tittel som på gammelsyrisk brukes for å tiltale eller omtale en biskop og en helgen. Mar brukes i den østsyriske kirken, Mor i den vestsyriske kirken. Mar/mor er den mannlige formen og Mart/Mort den kvinnelige. Varianten Maran/Moran («vår Herre») brukes vanligvis utelukkende om Jesus, Martan/Mortan («vår Frue») om Maria.

Kilder: en.wikipedia.org, cat.inist.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. mars 2015

 

av Per Einar Odden publisert 06.03.2015, sist endret 06.03.2015 - 17:21