Den hellige Abra av Poitiers (~342-360)

Minnedag: 12. desember

Den hellige Abra (Afra, Apra; fr: Abre) ble født rundt år 342 i Frankrike. Hun var datter av den hellige Hilarius av Poitiers, som i 350 konverterte til kristendommen sammen med sin familie og ble døpt. Rundt 353 ble han valgt til biskop av prestene og folket i Poitiers.

Abra fulgte farens råd og ble konsekrert jomfru, Vi vet lite om henne, bortsett fra at hun viet seg til nestekjærlig arbeid blant de kristne i Poitiers. Hun døde allerede i 360, i sitt attende år. Hennes fest feires i Poitiers den 12. desember.

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49