Den salige Antonia av Brescia (1407-1507)

Minnedag: 27. oktober

Den salige Antonia ble født i 1407 i Brescia i Italia. Som ung jente trådte hun inn i byens kloster for dominikanerinner (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Da hun var 66 år, ble hun valgt til priorinne for klosteret St. Katarina i Ferrara, som hun ledet strengt, men rettferdig. Hun ble avsatt og gjennomgikk andre prøvelser, men alltid med stor tålmodighet og ydmykhet. Hun ble satt til å reformere dominikanerinneklosteret i Ferrara.

Hun døde i 1507. Hennes minnedag er 27. oktober.

av Webmaster publisert 25.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49