Den hellige Abraham den Fattige ( -367)

Minnedag: 27. oktober

Den hellige Abraham ble født i Menuf (Minuf) i Egypt, nordvest for Kairo i Nil-deltaet. Han kalles «den Fattige» eller «Barnet», åpenbart hentydninger til hans rene hjerte og enkle livsstil. Han ble en disippel av den hellige Pakhomios, som regnes som grunnleggelsen av det cenobittiske klostervesenet (i motsetning til eneboerne).

Etter 23 år trakk Abraham seg tilbake til en hule nær Pakhomios' grunnleggelse i Nil-deltaet, og der tilbrakte han 17 år. Han døde i 367. Hans minnedag er 27. oktober og hans kult er utbredt blant kopterne.

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49