Den hellige Alexander Briant (~1556 - 1581)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Alexander Briant ble født ca 1556 i Somerset i England. Han fikk sin utdannelse ved Hart Hall i Oxford, og mens han ennå var student vendte han tilbake til Den katolske kirke i 1574. Han gikk inn i Det engelske Kollegiet i Douai i Flandern i 1577, og ble presteviet i 1578.

Han vendte tilbake til Somerset i 1579, hvor han gjenforsonet mange med Kirken, inkludert faren til den berømte jesuitten Robert Persons. I oppstyret rundt Persons arrest i 1581 (se St. Edmund Campion) ble Alexander Briant tatt av underherolder i London, faktisk i nabohuset til der hvor Persons var gjemt. Briant ble satt i Tower og grovt torturert ved utsulting, strekking, tommeskruer, nåler under neglene og «søppelkjørerens datter» (?). Ingenting av dette tvang frem de forventede opplysningene av ham, særlig om hvor Persons befant seg. En av hans torturere beskrev ham som et mirakel av utholdenhet. Nyheter om behandlingen av ham sjokkerte samtidige og utløste et svar fra regjeringen i 1583.

Fra fengslet søkte han om å bli opptatt i Jesu Selskap, men selv om hans formelle inntreden ikke kunne arrangeres, regnes han ofte som jesuitt. Den 21. november sto han for retten i Westminster Hall og ble kjent skyldig i et fiktivt komplott. Han led martyrdøden sammen med Edmund Campion og St. Ralph Sherwin den 1. desember i Tyburn ved den vanlige henrettelsesmetoden, hengt; buksprettet og partert («hanged, drawn og quartered»).

Han ble saligkåret av pave Leo XIII i 1886 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Hans tidligere minnedag var dødsdagen 1. desember.

av Webmaster publisert 30.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:49