De hellige Abundius, Abundantius, Marcian og Johannes av Roma (d. ~303)

Minnedag: 16. september

De hellige Abundius, Abundantius, Marcian (Marcianus, Martianus; it: Marciano, Marziano) og Johannes skal ha vært martyrer i Roma under keiser Diokletian (284-305). Det står om dem i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum:

«I Roma, på Via Flaminia, minnet om de hellige martyrer Abundius, prest, og Abundantius, hans diakon, som Diokletian ga ordre om at skulle halshogges femten kilometer fra byen, sammen med Marcian, en senator, og hans sønn Johannes, som Abundius hadde gjenoppvekket fra de døde».

Deres minnedag er 16. september.

Deres acta er imidlertid på ingen måte troverdig. Historien forteller at Abundius og Abundantius ble arrestert da de nektet å ofre til den romerske guden Hercules. De ble satt i Mamertin-fengslet, og en måned senere ble de torturert og dømt til døden. Da de ble brakt ut av fengselet for å henrettes, kom de forbi begravelsesfølget til en adelig romer ved navn Johannes, som var sønn av senatoren Marcian. Den sorgtunge senatoren ba om Abundius' hjelp, og han ba over den døde sønnen og vekket han opp fra de døde. Både senatoren og sønnen omvendte seg til kristendommen på stedet, og de ble da arrestert. Så ble alle fire mennene halshogd sammen. De ble gravlagt på kirkegården til en kvinne ved navn Theodora nær Rignano ved Via Flaminia.

I år 1001, under keiser Otto III (996-1002), ble deres relikvier brakt til Roma sammen med relikviene av Theodora, som Martyrologium Romanum nevner under 17. september. De ble først brakt til kirken San Bartolomeo ad Isola og deretter til Santi Cosma e Damiano ved Forum Romanum. Til slutt ble relikviene av Abundius og Abundantius i 1583 brakt til jesuittkirken Gesù. To år senere deltok den hellige Aloisius Gonzaga i en messe ved deres skrin før han gikk inn i jesuittordenen.

Lateranmuseet i Roma har deler av et epitaf (gravskrift) som ble funnet i Rignano, rundt fire mil fra byen. Der står det Abundio presbytero martyri sancto. dep. VII idus dec. Arkeologer er delt i synet på dens autentisitet, men noen mener at den refererer til denne Abundius. Datoen i desember synes ikke å stemme, men arkeologen Giovanni Battista Rossi (1822-94) foreslår at det kan være datoen for overleveringen av legemene til Theodora.

av Webmaster publisert 06.08.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:49