Den salige Ambrosius Traversari av Camáldoli (1386-1439)

Minnedag: 20. november

Den salige Ambrosius Traversari av Camáldoli (1386-1439)

Den salige Ambrosius Traversari (it: Ambrogio) ble født den 16. september 1386 i Portico di Romagna ved Firenze i regionen Toscana i Midt-Italia. Han kom fra en fornem toskansk familie og studerte under den greske humanisten Krysoloras i Venezia. Han ble et typisk renessansemenneske i den betydning at han var velutdannet og mestret mange fag og kunster. Som 14-åring sluttet han seg i 1400 til kamaldulenserne (Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium – OSBCam) i klosteret Santa Maria degli Angeli i Firenze.

Der fortsatte han sine studier ble en iøynefallende skikkelse innen religion og litteratur. Han leste og skrev mye, hovedsakelig på gresk, oversatte og samlet et stort bibliotek. Han underviste både ordensfolk og legfolk. Han var ildsjelen for gjenforening med grekerne i konsilet i Firenze i 1439. Dette konsilet var en del av Det 17. allmenne konsil (Basel – Ferrara – Firenze) (1431-49).

Han skrev en avhandling om Den hellige eukaristi, mange helgenbiografier og en historie om sin periode som ordensgeneral. Han oversatte også fra gresk til latin en biografi om den hellige Johannes Krysostomos, den åndelige visdom til Johannes Moschus og Paradisets stige av den hellige Johannes Klimakos. Han oversatte også fire bøker mot grekernes feiltakelser av Manuel Kalekas, patriark av Konstantinopel og dominikanermunk. Han oversatte også mange prekener av Johannes Krysostomos, avhandlingen av Pseudo-Dionysios Areopagitten om det himmelske hierarki, den hellige Basilios den Stores avhandling om jomfruelighet, 39 taler av den hellige Efrem syreren og mange andre verker av de greske kirkefedrene.

Fra 1431 var han kamaldulensernes generalabbed, og han var engasjert i offentlige anliggender både i Kirken og staten. Han viste seg like dyktig på dette feltet som han var som vitenskapsmann. Han døde i 1439 i Roma. Hans minnedag er 20. november.

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49