Den hellige Akakios og Ti tusen martyrer ( -130)

Minnedag: 22. juni

Den hellige Akakios
Skytshelgen mot hodepine, alvorlig sykdom, dødsangst, alvorlig trostvil; i håpløse situasjoner; nødhjelper

Den hellige Akakios (Acasius, Acacius, Achatius, Achacius, Acathius, Achathius, Achates, Agatus, Agatius, Agathius) tilhører de helgenene som er fjernet fra kalenderen fordi de aldri har levd, men tilhører legendenes verden. Men vi velger å ta med også disse helgenenes biografier, for vi skal ikke i snusfornuftens navn bare sette en strek over våre forfedres århundregamle tradisjoner. (Dessuten har kalenderreformatorene ikke vært konsekvente, i og med at for eksempel den hellige Georg og den hellige Sunniva fortsatt står i kalenderen).

Vittore Carpaccio: 10,000 martyrs of Mount Ararat

Legenden forteller at Akakios var født i Kappadokia (i dag Tyrkia) i det 1. århundret. Han var anfører for en romersk legion på 9000 soldater. De sto overfor en overmektig hær i Armenia, og planla å flykte da en engel viste seg for Akakios og lovte ham seier om han ba til Kristus. Legionen hørte på sin anfører og omvendte seg. De vant slaget, og engelen førte dem opp på fjellet Ararat.

Da keiser Hadrian (117-38) fikk høre at de hadde blitt kristne, ble han rasende og sendte en hær mot dem for å bringe soldatene til frafall, først med overtalelser, senere med tortur. Men da man ville steine dem, fløy steinene tilbake til dem som kastet dem, og da de skulle piskes, tørket hendene som holdt piskene bort. Til slutt ga Hadrian ordre om at de skulle lide som den korsfestede de tilba. Da ble de kronet med skarpe kroner og stukket i siden med skarpe grener. Av de hedenske soldatene som så på, trådte 1.000 ut av rekkene og sluttet seg til martyrene. På fjellet Ararat ble de korsfestet, og i den sjette time ble jorden rystet av et jordskjelv, klipper falt ned og solen ble formørket - de samme tegn som på Langfredag.

Akakios' kult synes å ha begynt i Armenia; legenden minner svært mye om den hellige Mauritius og Den tebanske legion. Legenden stammer fra 1100-tallet, og det blir hevdet at den ble laget for å sette mot i korsfarerne. I alle fall ble den svært populær i korstogstiden.

Legenden inneholder også en historie om at Akakios like før sin død ba Gud om at alle som æret hans og hans lidelsesfellers minne, måtte få god helse både på legeme og sjel. Av denne grunn ble han ofte inkludert blant de 14 nødhjelpere. Hans kult blomstret i Sveits og Tyskland, noe som kan ses i flere betydelige kunstverk fra 1200-1500-tallet. Han avbildes som romersk legionær med tornebusk eller tornekrone, noen ganger også med kors og sverd eller stridsøks. Påståtte relikvier av Akakios befinner seg i Köln, Praha, Roma, Bologna, Halle, Bern og Avignon.

Minnedagen for Akakios og de Ti tusen martyrer den 22. juni ble tatt inn i det romerske martyrologium av pave Gregor XIII (1572-1585). I 1969 ble deres kult stanset av Den hellige Stol siden legenden ikke har noen rot i virkeligheten, og den reviderte helgenkalenderen minnes dem ikke lenger.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49