Den salige Augustin Ambrosius Chevreux ( -1792)

Minnedag: 2. september

En av de 191 septembermartyrene

Den salige Augustin Ambrosius Chevreux var den siste general-superior for den franske benediktinerkongregasjonen av St. Maurus - Mauristene. Under den franske revolusjonen nektet han å avlegge ed på Sivilkonstitusjonen (se De 191 Septembermartyrene), og sammen med mange andre prester som hadde begått samme "forbrytelse" ble han fengslet i karmelittklosteret (Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 led han martyrdøden sammen med mange av sine medfanger.

Augustin Ambrosius Chevreux ble saligkåret som en av De 191 Septembermartyrene den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - den salige Augustin Ambrosius Chevreux minnes den 2. september.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49