Den hellige Adalgott av Chur (~1100-1160)

Minnedag: 3. oktober

Den hellige Adalgott (Adelgott, Adelgoz, Algotus) ble født rundt 1100. Han ble cisterciensermunk (Ordo Cisterciensis – OCist) under den hellige Bernhard i Clairvaux før han i 1151 ble biskop av Chur i Sveits og abbed for de svarte benediktinerne i Disentis. Samme år grunnla han benediktinerklosteret Marienberg ved Mals i Sør-Tirol. Han reformerte flere klostre og fikk i gang nybyggingen av katedralen i Chur. Han grunnla et hospital for de fattige og viste seg som en utmerket hyrde.

Han døde den 3. oktober 1160 i Chur. Hans minnedag er dødsdagen 3. oktober. Hans navnebror, den salige Adalgott av Disentis, var abbed av Disentis fra 1012 til sin død i 1031.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 11.12.2017 - 12:54