De hellige Asterius, Claudius, Neon og Neonille av Kilikia (d. 288)

Minnedag: 30. oktober

De hellige Asterius, Claudius, Neon og Neonille var fire søsken (tre brødre og en søster) i Kilikia. De mistet sin mor og ble oppdratt av farens nye hustru. Men han døde også, og på grunn av den arven som var etterlatt til barna, anga stemoren dem som kristne til guvernøren Lysias. Asterius ble pisket og deretter halshogd. Claudius ble hengt opp etter fingrene og ble slått under føttene. Neon ble halshogd og Neonille ble drept ved å få brystet dekket av glødende kull.

Dette skjedde i 288 og deres minnedag er 30. oktober.

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49