Den salige Annunciata Cocchetti (1800-1882)

Minnedag: 23. mars

Den salige Annunciata Cocchetti (1800-1882)

Den salige Annunciata Cocchetti (it: Annunziata) ble født den 9. mai 1800 i Rovato i provinsen og bispedømmet Brescia i Nord-Italia. Hun kom fra en landeierfamilie og foreldrene var Marcantonio Cocchetti og Giulia Albarelli. Hun ble døpt den 12. mai. Hennes mor døde den 4. januar 1807 og hennes far døde i slutten av 1807 eller begynnelsen av 1808. Den foreldreløse syvåringen ble deretter oppdratt av sin bestemor på farssiden, og hun fikk en dypt religiøs oppdragelse.

Da hun var 17 år gammel, åpnet hun en skole for jenter i sitt barndomshjem. Hun var oppmerksom på behovet for å ha profesjonelle kvalifikasjoner og en juridisk stilling, så hun tok eksamen som kvalifisert lærer som 22-åring. Dette førte til at hun ble utnevnt til lærer i grunnskolen i Rovato av de politiske myndighetene der.

Da Annunciata var 24 år gammel, døde bestemoren. Hennes onkel og verge ville da at hun forlot Rovato og flyttet for å bo hos ham i Milano, hvor han satt i regjeringen. Han hadde tatt til seg hennes eldre søsken Vincenzo og Giuseppina da foreldrene døde. Annunciata bodde i Milano i seks år, men hun holdt kontakten med hjembyen, fremfor alt med noen aristokratiske kvinner i og rundt Brescia som var engasjert i sosialt arbeid, spesielt for de unge. Under inspirasjon av Don Luca Passi sluttet noen av disse kvinnene seg til Pia Opera di Santa Dorotea, en bevegelse som på den tiden økte i omfang i Italia.

Don Luca forsøkte i 1821 å åpne en skole for landsens jenter i Cemmo, men forsøket mislyktes og bygningene kom under administrasjon av Don Vincenzo Panzerini fra Lovere. Han prøvde en gang til på å få skolen i gang og ga ansvaret for den til sin niese Erminia Panzerini. Da Annunciata hørte fra kvinnene i Brescia at denne skolen trengte enda en lærer, tilbød hun sine tjenester. I de første månedene i 1831 flyktet hun fra sin onkel i Milano og begynte å arbeide i Cemmo. I elleve år arbeidet hun sammen med Erminia og hevet skolen til høy standard, og hun opprettet også et hjem for elevene fra landet. Hun var også opptatt av å utbre bevegelsen Pia Opera og etablerte flere avdelinger i Cemmo og de omliggende sognene.

Imens hadde Don Luca den 14. august 1831 grunnlagt instituttet Søstre av St. Dorothea for å fremme bevegelsen Pia Opera. Da Erminia Panzerini døde den 2. mai 1842, mente Annunciata at tiden var inne for å gjennomføre de planene hun lenge hadde gått med om å grunnlegge et institutt under den hellige Dorotheas patronat. I august 1842 dro hun til Venezia og gjennomgikk et kort novisiat hos Don Lucas Dorotheasøstre med den intensjon å grunnlegge sitt eget institutt. Hun vendte den 9.oktober 1842 tilbake til Cemmo, kledd i ordensdrakt og sammen med to andre ledsagere. I 1843 avla de tre ordensløfter i det nye instituttet, «Søstre av St. Dorothea i Cemmo» (Suore di Santa Dorotea in Cemmo – ISDC). Et novisiat ble åpnet i 1853.

Annunciata Cocchetti var en kvinne av enorm energi, som hun viet til det instituttet hun hadde grunnlagt, men hun var også en person av dyp bønn, med stor kjærlighet til Kristus og den hellige eukaristi. Hun søkte å innpode en dyp oppofrende kjærlighet til Gud i både søstre og elever. I sommermånedene fra 1843 organiserte hun retretter for jenter i et eget retretthus i Cemmo. Til slutt dro hun selv for å bo i dette retretthuset, og der døde hun den 23. mars 1882, nesten 82 år gammel.

Den 13. mai 1989 ble hennes «heroiske dyder» slått fast og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 10. juli 1990 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret den 21. april 1991 av paven i Roma. Hennes minnedag er dødsdagen 23. mars. I dag har kongregasjonen hus i England, Argentina, Burundi og Kongo (Kinshasa) med rundt 400 medlemmer i 72 hus.

av Webmaster publisert 30.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:49