De hellige Amator, Peter og Ludvig av Córdoba ( -854)

Minnedag: 30. april

De hellige Amator, Peter og Ludvig (sp: Amador, Pedro y Luis) levde på 800-tallet i Córdoba i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere etterfølger Muhammad I (852-86).

Amator ble født i Martos nær Córdoba, hvor han studerte og ble ordinert til prest. Han ble prest i Tuni. Sammen med to menn fra Córdoba, munken Peter og en venn av dem, legmannen Ludvig, bror av diakonen Paulus, forkynte han den kristne tro i Córdoba. Da ble de arrestert av maurerne, som rensket ut alle Córdobas kristne forkynnere.

De ble dømt til døden for offentlig å ha bekjent Kristus og henrettet den 30. april 854. Deres lik ble kastet i elva Guadalquivir, men de ble berget etter noen dager. Peter ble gravlagt i klosteret San Salvador ved Córdobas porter, Ludvig i byen Palma og Amator ble brakt tilbake til hjembyen, som ble kalt Martos, trolig etter navnet Amator. Andre versjoner sier at Amators lik aldri ble funnet.

Deres minnedag er dødsdagen 30. april. Beretningen om deres martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49