Den hellige Artemius av Roma og to ledsagere (d. 302)

Minnedag: 6. juni

Den hellige Artemius levde på keiser Diokletians tid (284-305) og var fangevokter i et av Romas fengsler. Han voktet den hellige presten Marcellinus og den hellige eksorsisten Peter eksorsisten. Men etter at hans hellige datter Paulina var befridd fra djevelen på Peters bønner, omvendte han seg til kristendommen sammen med hustruen Candida og datteren Paulina, og de ble døpt av presten Marcellinus.

Men da deres omvendelse til kristendommen ble oppdaget, ble de forrådt til dommeren Serenus. Han dømte dem til døden, og de led martyrdøden i 302, Artemius ble halshogd, mens Candida og Paulina ble kastet i en gruve og gravlagt levende under en stabel med steiner. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 6. juni.

Kilder: Benedictines, Bunson, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. august 2006

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49