Den hellige Alberik Crescitelli (1863-1900)

Minnedag: 28. september

Alberik Crescitelli (1863-1900) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Alberik Crescitelli ble født den 30. juni 1863 i Altavilla Irpina mellom Benevento og Avellino nær Napoli i Italia. I oktober 1880 begynte han på det pontifikale misjonsseminaret Ss Peter og Paulus i Roma, som etter pave Pius XIs ønske senere gikk sammen med seminaret for utenlandsmisjonen i Milano, og ble til Det pontifikale seminaret for utenlandsk misjon (Pontificium Institutum pro Missionibus Exteris - PIME) i Roma. Han avla evige løfter den 9. desember 1884. Han ble presteviet den 4. juni 1887 og den 2. april 1888 reiste han som misjonær til provinsen Shanxi [Shansi] i Kina. Han kom dit fire måneder senere og seilte på en kinesisk båt opp Huang He (Hwangho eller Den gule flod) til det sørlige Shanxi i Nordvest-Kina.

Han tjenestegjorde i Hanzhong i det sørlige Shanxi. Der var han et eksempel for alle i sitt harde arbeid for misjonsidealet, og det gjorde at de lokale innbyggerne betraktet ham som en hellig mann, og mange av dem ble omvendt til å tro på Kristus. Etter å ha arbeidet der i tolv år i skoler og misjoner langs elva Han, ble han flyttet til Ningkiang av den apostoliske vikaren på grunn av sin misjonsiver og sine resultater. I vikariatet befant det seg da bare noen få kristne.

I 1900 brøt det såkalte bokseropprøret ut i Kina. For bakgrunn, se De 29 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. Det startet i provinsen Shantung, hvor bokserne nedkjempet europeerne. Under kaoset som opprøret skapte i Kina, kom Alberik i sine forfølgeres vold på grunn av en tolltjenestemanns list. Han ble tatt til fange av en gruppe boksere, ydmyket og grusomt torturert, og han led martyrdøden ved halshogging den 21. juli 1900 i Yentsepien [Jentzepien] sør i provinsen Shanxi. Deretter ble hans lik hakket i småbiter og armene, beina og hodet ble kastet i elva. Han var 37 år gammel.

Han ble saligkåret som martyr den 18. februar 1951 av pave Pius XII (1939-58). Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag den 28. september. Hans minnedag er ellers 22. juli, men 9. juli nevnes også.

av Webmaster publisert 15.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49