De hellige Apollo, Isak og Crotates av Nikomedia (d. 303)

Minnedag: 21. april

De hellige Apollo, Isak (Isacius) og Crotates (Codratus) var tjenere i palasset til den hellige Alexandra, keiser Diokletians (284-305) hustru. Hun ble så imponert over den hellige Georgs mot og martyrium at hun ble kristen. Men for dette led hun martyrdøden den 18. april 303 i Nikomedia i Bitynia i Lilleasia (i dag Izmit i Tyrkia), hvor Diokletian hadde satt opp sin keiserlige residens.

Fire dager senere, den 22. april, ble også Apollo, Isak og Crotates martyrer for sin tros skyld. Crotates skal ha blitt halshogd, mens de to andre ble kastet i fengsel og sultet i hjel. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 21. april, hvor den tredje kalles Crotates, selv om hans egentlige navn var Codratus. De og Alexandra nevnes i mange hagiografiske kilder, i hele elleve martyrologier, synaksarier og menologier både i øst og vest. Det er bare det at denne Alexandra aldri har eksistert (Diokletians hustru het Prisca), og historien er en del av legenden om Georg.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 31. januar 2000

av Webmaster publisert 18.07.2006, sist endret 01.10.2018 - 18:15