Den salige Alexander Crow (1550-1586)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige Alexander Crow ble født i 1550 i Howden i Yorkshire i England. Han arbeidet som håndverker noen år, men deretter studerte han og ble ordinert til prest i Reims i Frankrike. Han ble sendt på oppdrag til England i 1584, men ble arrestert på vei til en dåp. Han ble henrettet ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», i York i 1586, 36 år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 30. november.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:49