Den hellige Acepsimas av Kyrrhos (400-t)

Minnedag: 3. november

Den hellige Acepsimas var en eremitt på 400-tallet, på keiser Theodosius Is tid (379-95). Han levde i 60 år i en hule nær Kyrrhos (lat: Cyrrhus; i dag Killiz) nord for Antiokia i Syria. Han lengtet hele sitt liv etter å bli presteviet, men da det først skjedde, døde han kort tid etter. Hans minnedag er 3. november.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49