Den salige Adolf IV av Schauenburg ( -1261)

Minnedag: 8. juli

Den salige Adolf var greve av Schauenburg. I 1225 erobret han Holstein tilbake fra danskene. I 1228 deltok han på korstog til Livland. I Hamburg og Kiel grunnla han klostre. I 1239 trådte han i Hamburg inn i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM), og i 1245 ble han presteviet. Han døde den 8. juli 1261 i Kiel. Hans jordiske rester hviler fortsatt i klosterkirken i Kiel. Hans minnedag er 8. juli.

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49