Den salige Adalbert av Oberaltaich (1239-1311)

Minnedag: 26. november

Den salige Adalbert (Albert) ble født i 1239 i Haigerloch i Baden-Württemberg i Sør-Tyskland. Han ble i 1261 benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Oberaltaich i Bayern. Der virket han som leder for klosterskolen, prior og sogneprest. Under ham blomstret skrivestuen i klosteret og han var grunnlegger av sjelesorgen for spedalske i området rundt Donau.

Han døde den 26. november 1311 i Oberaltaich. Hans biografi understreker hans asketiske livsstil og hans mystiske begavelse. Hans relikvier er overført til flere steder. Hans minnedag er dødsdagen 26. november, men 4. september nevnes også. Siden 1600-tallet har det vært gjort forsøk på å få ham saligkåret.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49