Den hellige Adalpret av Trento ( -1172)

Minnedag: 27. mars

Den hellige Adalpret av Trento ( -1172)

Den hellige Adalpret (Adelpret; it: Adelpreto) ble født på 1100-tallet i Italia. Han ble i 1156 eller 1157 biskop av Trient (i dag Trento) i Nord-Italia. Det var kort etter kroningen av keiser Fredrik I Barbarossa (1152-90), og av ham fikk Adelpret omfangsrike gaver til bispedømmet, for det meste landområder.

I motsetningene med byen Trient om biskopens rettigheter ble han myrdet i 1172 [kilden santiebeati.it skriver 1177] i Arco ved Rovereto av en viss Aldrigitus, medlem av adelsfamilien Castelbarco nær Rovereto. Han ble gravlagt i domkirken i Trento.

Han feires som martyr og hans minnedag var siden 1500-tallet 27. mars. [Kildene Heiligenlexikon og santiebeati.it sier at hans minnedag er 20. september.] Fra 1923 har minnedagen ikke lenger stått i bispedømmets kalender.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49