Den salige Adalbert Radiouski (d. 1527)

Minnedag: 5. juni

Den salige Adalbert Radiouski (Albert) ble født på 1400-tallet i Polen. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster St. Vincent i Wroclaw (ty: Breslau). Der ble han prior.

Adalbert krevde en nøyaktig overholdelse av klosterdisiplinen. Da protestantene trengte seg frem i Schlesien og brøt seg inn i klosteret, som lå utenfor bymurene i Wroclaw, gikk prior Adalbert modig mot dem, men han kunne ikke hindre soldatene i å rive ned klosterbygningene. Han fant sin død under motstanden i 1527. Kannikene i St. Vincent æret ham, og hans knokler ble oppbevart i klosteret sammen med andre relikvier. Han minnes som salig av premonstratenserne med minnedag 5. juni.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49