Den hellige Adalsindis av Marchiennes ( -~715)

Minnedag: 25. desember

Klosteret i Marchiennes. Utsnitt av et albumblad av Duc Charles De Croy fra 1603 Den hellige Adalsindis (fr: Adalsainde) ble født i Ostrevant i Flandern som datter av de hellige Adalbald og Rictrudis. Også hennes bror Maurontius og to søstre Klotsindis og Eusebia telles blant de hellige.

Etter farens død i 652 (rundt 645?) ble moren nonne i et dobbeltkloster hun hadde grunnlagt i Marchiennes ved byen Lille i bispedømmet Arras i Nord-Frankrike. Her ble hun senere abbedisse, og hun styrte klosteret i mange år. Her sluttet først døtrene Adalsindis og Klotsindis seg til henne, fulgt av sønnen Maurontius. Klotsindis etterfulgte sin mor som abbedisse i Marchiennes.

Eusebia bodde i oldemoren Gjertruds kloster i Hamage (Hamay, Hamaye) ved Douai og ble abbedisse etter henne. Noen kilder sier at det var dette klosteret Adalsindis var nonne i.

Adalsindis døde rundt 715. Hennes minnedag er 25. desember.

av Webmaster publisert 19.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:49