Den hellige Adalbero av Würzburg (~1010-1090)

Minnedag: 6. oktober

Den hellige Adalbero ble født rundt 1010 i Lambach i Østerrike. Han var sønn av grev Arnold av Lambach og var selv greve av Lambach-Wels i Oberösterreich. Han studerte i Würzburg i Paris sammen med den hellige Altmann av Passau. I 1045 ble han biskop av Würzburg i Tyskland.

Han fremmet den cluniacensiske reform og bidro dermed vesentlig til fornyelsen av Kirken og dens blomstring i høymiddelalderen. Han regnes som den som bygde opp domkirken og kirken Neumünster i Würzburg, i tillegg grunnla han St. Stefan i Würzburg. Biskopen foretok en grunnleggende reform av klosteret Münsterschwarzach am Main.

Han var fadder til kongen av Bayern og senere keiser Henrik IV (1056-1106) og var nært knyttet til ham. Men i investiturstriden stilte han seg på den hellige pave Gregor VIIs (1073-85) side og ble derfor offer for utallige represalier. Han ble drevet bort fra sitt bispesete i 1085 og trakk seg tilbake til familieslottet i Lambach, som han hadde gjort om til et benediktinerkloster.

Adalbero døde den 6. oktober 1090 i Lambach. To år tidligere hadde han gått av som biskop. Han skal ha blitt helligkåret ved at hans kult ble stadfestet i 1883 av pave Leo XIII (1878-1903), men dette nevnes ikke i Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum, som er en fortegnelse over alle salig- og helligkåringer fra 1588 til 1999. Hans minnedag er dødsdagen 6. oktober. Han fremstilles som biskop med en kirkemodell. Han kalles både salig og hellig.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49