Den salige Adam av Cousolre (d. 1286)

Minnedag: 24. januar

Den salige Adam ble født på begynnelsen av 1200-tallet i Cousolre i departementet Nord i regionen Nord-Pas-de-Calais i det nordøstlige Frankrike, på grensen til dagens Belgia. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Bonne-Espérance nær Binche i provinsen Hainaut/Henegouwen (Hennegau; lat: Hannonia; eng: Hainault) i bispedømmet Tournai i dagens Belgia.

Fra 1266 til 1285 var Adam abbed i Bonne-Espérance. Han fullførte byggingen av klosterkirken som hans forgjenger hadde påbegynt. Han ble husket som en forbilledlig ordensmann som i rikelig grad var kjennetegnet av følgende dyder: en vennlig karakter, en sjenerøs ånd, en fullstendig kontroll av sitt hjerte, nøye overholdelse av klosterdisiplinen, fromhet og andakt for de hellige, spesielt Jomfru Maria, ordenens dronning.

Adam unngikk hyppig omgang med kvinner og var svært forsiktig på kyskhetens område. Han gikk av som abbed i 1285 og døde i hellighets ry den 24. februar 1286. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 24. januar.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49