Den salige Adam Rusdrig (d. 1633)

Minnedag: 26. november

Den salige Adam ble født en gang på 1500-tallet i dagens Tsjekkia. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Teplá (Tepl) i det vestlige Bøhmen i dagens Tsjekkia.

I 1598 ble Adam prior eller prost i nonneklosteret St. Venceslas i Chotesov to mil vest for Plzen. Dette var på en tid hvor protestantene gjorde livet vanskelig for katolikker og spesielt for klostrene. Han førte sine søstre på fromhetens vei. To ganger lyktes han å redde dem som var betrodd ham, ut av hendene på heretikere som allerede hadde satt fyr på klosteret.

På den andre siden måtte han også forsvare klosteret mot jesuittene, som ville bemektige seg klosteret Chotesovs landeiendommer for å utruste sine egne grunnleggelser. Adam sørget for å renovere klosteret og bevare det regelbundne livet der. Ved et overfall fra protestantene klarte søstrene å komme seg unna, men prioren ble tatt. Han måtte gjennomlide fryktelige pinsler for sin tros skyld. Ettersom han ble urokkelig tro mot sin katolske overbevisning, led han martyrdøden i 1633. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 26. november.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49