Den salige Adam Schmitz (d. ~1686)

Minnedag: 2. februar

Den salige Adam Schmitz ble født på begynnelsen av 1600-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Steinfeld i Eifel i det vestlige Tyskland.

Adam ble leder for premonstratensernes kollegium i Köln. Abbed Adolph Gülich av Sayna, som ledet klosteret fra 1657 til 1696, utnevnte Adam til sin koadjutor. På anmodning fra ordenens generalkapittel, trolig i 1686, ble Adam sendt til Ungarn for å kreve tilbake klostrene der som urettmessig var beslaglagt av utlendinger. Ved dette generalkapitlet i Prémontré gjorde abbeden av klosteret Zabrdovice ved Brno i Morava seg store anstrengelser for å overbevise deltakerne på kapitlet at det var nødvendig å vinne tilbake de ungarske klostrene.

Men Adam Schmitz ble tatt av heretikere som påførte ham slike dødelige sår at han mistet livet. Han minnes som salig av premonstratenserne med minnedag 2. februar.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:49