Den salige Adalbero av Augsburg ( -909)

Minnedag: 28. april

Den salige Adalbero var født på 800-tallet i Dillingen i Bayern. Han tilhørte slekten til grevene av Dillingen og var onkel til den hellige Ulrik av Augsburg. Han ble i 850 benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og senere abbed i Ellwangen. Deretter restaurerte han klosteret i Lorsch som abbed før han en gang etter 887 ble biskop i Augsburg i Bayern.

Han reformerte klosteret Lorsch i Hessen. Han var hovedrådgiver til keiser Arnulf av Kärnten (887-899; keiser fra 896), lærer for hans sønn Ludvig (f. 893) og regent for imperiet så lenge Ludvig var mindreårig. Ludvig var østfrankisk konge som Ludvig Barnet (900-911). Adalbero var dyktig i både vitenskap og kunst, hovedsakelig som musiker. Han døde den 28. april 909 i Augsburg. Hans minnedag er dødsdagen 28. april.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49