Den salige Adelinde av Buchau (d. 926)

Minnedag: 28. august

Den salige Adelinde (Adelindis, Adeline, Linda) ble født en gang på 800-tallet i dagens Tyskland. Hun var datter av grev Atto og grevinne Adelinde. Adelinde blir ofte forvekslet med sin mor av samme navn, som mistet sine tre sønner Beringer, Gerhard og Reginolf ved at de ble myrdet, deretter ble hun enke og etter en valfart til Det hellige Land grunnla hun et kloster hvor hun tilbrakte resten av livet. Det var det adelige kanonisseklosteret Buchau (Buchaugia, Buchovia) ved Federsee i Württemberg i det daværende bispedømmet Konstanz, hvor hun innsatte datteren som den første abbedissen.

Overleveringen forteller at det fra en stiftelse opprettet av Adelinde hvert år på den hellige Augustins minnedag ble delt ut brød til de fattige. Kong Ludvig den Tyske (843-76) ga senere klosteret til sin datter Irmingard, i dag er det en institusjon. Adelinde døde den 28. august 926 i Buchau. Hennes grav ble gjenfunnet i 1939. Hennes minnedag er dødsdagen 28. august, men 21. august nevnes også.

Alt som blir sagt om Adelinde av Bruschius i hans Monasteria Germanorum, centuria I, må vurderes kritisk. Blant annet levde hun ikke på den salige keiser Karl den stores tid, men et århundre senere. I Bavaria sancta av Raderus fremstilles hun mens hun deler ut brød til de fattige. Hun fremstilles ellers som nonne eller som enke med sine tre myrdede sønner (det må være moren det siktes til) eller i fyrstelig drakt med markgrevehatt.

Kilder: Benedictines, Schauber/Schindler, Infocatho, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. juli 2006

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:06