Den hellige Adelelmus av Burgos ( -1097)

Minnedag: 30. januar

Den hellige Adelelmus av Burgos ( -1097)
Skytshelgen for bispedømmet Burgos

Den hellige Adelelmus (fr: Aléaume, Alleaume; sp: Lesme, Lesmes, Elesmes) ble født på begynnelsen av 1000-tallet i Laudun i Poitou i Frankrike. Han slo først inn på en militær karriere og hadde utsikt til en lovende karriere. Han ble inspirert til å foreta en pilegrimsreise til Roma, og i Issoire møtte han den hellige Robert de Turlande, som var abbed for klosteret Chaise-Dieu i Auvergne. Han kom under hans innflytelse og bestemte seg for å bli munk selv. Da han var ferdig med pilegrimsreisen, vendte han tilbake til Chaise-Dieu, hvor han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB). Det er mulig at han senere (rundt 1079) ble valgt til abbed av Chaise-Dieu.

Han fikk i alle fall et stort ry for hellighet, noe som førte til at Konstanse av Burgund, som var gift med kong Alfonso VI av Castilla (1072-1109), i 1079 overtalte ham til å flytte til Burgos i Gamle Castilla i Spania, som da sto i spissen for gjenerobringen av Spania fra maurerne. Alfonso ga ham en kirke og et hospital ved Burgos' porter, hvor det store klosteret San Juan oppsto med Adelelmus som første abbed. Dette er nå kirken San Lesme. Adelelmus deltok aktivt i gjenerobringskrigen. På denne tiden levde Spanias store nasjonale helt Rodrigo de Vivar, som var kjent som El Cid. Han startet på sine bedrifter da han ble forvist fra Burgos av en utakknemlig konge og døde i 1099.

Adelelmus døde i 1097, muligens den 30. januar, etter å ha mottatt sakramentene fra biskopen av Pamplona, franskmannen Peter I. Han ble gravlagt i kirken San Juan. Hans biografi ble skrevet like etter av en fransk munk ved navn Rodulf, som reiste til Burgos med det uttrykte formål å skrive den. Han tilskriver Adelelmus mange mirakler, inkludert helbredelsen av dronning Edith, enke etter den hellige engelske kongen Edvard Bekjenneren (1042-66).

Hans minnedag er 30. januar. Han er skytshelgen for bispedømmet Burgos under den spanske versjonen av sitt navn, San Lesme. I 1480 ble hans relikvier overført til en kirke som var viet til ham i Burgos.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49