Den salige Alanus de la Roche (~1428-1475)

Minnedag: 8. september

Den salige Alanus de la Roche (~1428-1475)

Den salige Alanus de la Roche [de Rupe] (fr: Alain) ble født rundt 1428 i Bretagne i Nord-Frankrike. Han ble i ung alder dominikaner (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i Dinan i bispedømmet Saint-Malo. Men det religiøse liv i Bretagne på den tiden var på et lavmål, så han flyttet over til den nederlandske provinsen. Som 31-åring ble han i 1459 utnevnt til å undervise i Saint-Jacques i Paris, hvor han hadde fullført sine studier i filosofi og teologi.

Men denne posten hadde han bare til 1461, fordi han i 1460 ble sendt til Lille i et forsøk på å få klostrene der til å vende tilbake til en regulær observans. Mye takket være han sluttet klostrene i Paris og Lille i 1464 til den reformerte hollandske kongregasjonen. I tillegg til i Paris underviste Alanus i Lille, Douai (1464), Gand (1468) og Rostock, hvor han ble magister i teologi i 1473.

Alanus var en fremragende teolog og var berømt for sine prekener. Alanus er berømt for sin nidkjærhet i å spre rosenkransfromheten – han kalte alltid Rosenkransen for «Jomfruens psalter». Han skrev i 1475 en «Apologi for psalteret», som han dediserte til biskop Ferricus av Cluny. I 1460 begynte han arbeidet med å gjenskape Rosenkransbrorskapet, som han grunnla i 1470 i Douai. Den første manualen som forklarte hvordan Rosenkransen skulle bes, ble utgitt i Köln i 1476. Den 25. mai 1476 bestemte det hollandske dominikanerkapitlet i Haarlem at Alanus' skrifter skulle publiseres. De kom ut i 1498 i Stockholm.

Alanus døde den 8. september 1475 i Zwoll i Nederland. Hans kult er aldri blitt offisielt stadfestet, men han kalles salig. Hans minnedag er 8. september, mens han feires den 14. august i Belgia.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49