Den hellige Adelelmus av Le Mans ( -1152)

Minnedag: 27. april

Den hellige Adelelmus (Adelermus, Adelinus; fr: Alleaume) ble født i Flandern. Han ble disippel og venn av eremitten Albert i regionen rundt Le Mans, men forlot ham for å bli disippel av den hellige Bernhard av Tiron på øya Chaussey på kysten innenfor Kanaløyene. Men klimaet der passet ham ikke, så han vendte tilbake til Albert, som hadde blitt desperat da vennen forlot ham.

Da Albert døde, grunnla Adelelmus med hjelp fra greven av Beaumont et mannskloster i skogen i Charnie, som ikke besto lenge, og i 1109 kvinneklosteret i Etival-en-Charnie. Det fikk en stor donasjon i 1120 og blomstret under Godehild, som var søster eller datter av greven av Beaumont. Det ser ikke ut som Adelelmus noensinne avla løfter, i likhet med Robert av Arbrissel og Gerald de Sales.

Adelelmus døde den 27. april 1152. Hans kult forble rent lokal. Hans minnedag er dødsdagen 27. april.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49