De hellige Anastasios og Demetrios av Mytilene (d. 1816)

Minnedag: 11. august

De hellige Anastasios Paneras (20) og Demetrios Begiaziz (18) ble født en gang på slutten av 1700-tallet i området ved Mytilene (gr: Μυτιλήνη), hovedstaden på øya og prefekturet Lesbos på de nordlige egeiske øyer i Hellas. Anastasios var født i landsbyen Asomatos mens Demetrios kom fra landsbyen Hagiasos. De var trolig i slekt. Anastasios arbeidet med å flette kurver, som var et familiehåndverk. Han pleide å selge kurver fra dør til dør for å ha noe å leve av. Da han ble eldre, forlot han øya og dro til Lilleasia for å bedre sin situasjon, noe mange gresk-ortodokse kristne fra alle de egeiske øyer gjorde i mange år. Han slo seg ned i Kasampa ved Smyrna i Lilleasia.

Demetrios (gr. Δημήτριος; mod gr. Dimitrios, Dimitri; lat: Demetrius) kom også fra en svært fattig familie og han og hans bror Vranas mistet i ung alder sin far. Senere giftet moren seg på nytt, men situasjonen ble ikke særlig bedre, fordi deres stefar var svært hard mot dem og nektet dem ofte klær og mat. Som en konsekvens gikk de ofte ikke hjem for å sove. En muslim så det som hendte og syntes synd på Demetrios, som han tok under sine vinger. Han hadde uformelt adoptert gutten og støttet ham til han ble voksen i håp om å gifte ham bort til sin datter, men selvsagt ikke før han var blitt muslim. Men Demetrios nektet å endre sin tro, og for å komme bort fra det presset som konstant ble lagt på ham i dette spørsmålet, dro også han til Lilleasia.

Der møtte han Athanasios i landsbyen Kasampa, og han sluttet seg til ham i arbeidet med å flette kurver. De arbeidet for det meste utendørs i skyggen av et tre, hvor de ble observert av mange muslimer som beundret deres dyktighet og deres kurver. Muslimene tenkte at det ville være en god ide om de klarte å omvende dem til islam, og de fortalte de også de to unge kurvfletterne. De fortalte dem om alle fordelene ved å være muslimer, blant annet retten til å ha mange hustruer. Til de svarte det to at de var ortodokse kristne og at troen på Vår Herre Jesus Krist ikke tillot den slags praksis som Koranen gjorde.

Noen av muslimene ble sinte over dette svaret og anklaget dem for domstolen for å ha vært blasfemiske mot Muhammeds religion. I retten ble Anastasios og Demetrios først smigret og ble lovet ære og rikdom, men da de ikke ville ha noen av delene til tross for det smigrende tilbudet, ble de truet med tortur, noe de også fikk i rik monn. Til slutt ga kadien opp forsøkene på å omvende dem og dømte dem til døden. De ble da kort etter hengt fra et platantre. Dette var den 11. august 1816. Deres legemer ble berget av kristne fra landsbyen Kasampa, hvor de ble gravlagt med stor heder. Deres minnedag er dødsdagen 11. august.

Kilder: Vaporis, Infocatho - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. juli 2006

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49