Den hellige Adolf av Osnabrück (~1185-1224)

Minnedag: 13. februar

Den hellige Adolf av Osnabrück (~1185-1224)

Den hellige Adolf (lat: Adolphus) ble født rundt 1185 i Tecklenburg ved Osnabrück i Westfalen i Tyskland. Han var sønn av grev Simon av Tecklenburg. Han fikk sin oppdragelse hos cisterciensermunkene (Ordo Cisterciensis – OCist) i det berømte klosteret Camp ved Rheinberg (Niederrhein), det eldste cistercienserklosteret i Tyskland (1122). Munkenes eksempel og deres gudfryktige liv gjorde et sterkt inntrykk på den unge grevesønnen. Helst ville han tre inn i ordenen selv og hadde gjerne villet arbeide og be sammen med munkene som en av dem. Men hans far motsatte seg dette ønsket, men måtte gå med på at sønnen studerte teologi og ble presteviet.

Selv om Adolf hadde en dragning til et liv i ydmyk anonymitet, måtte han ofre denne lengselen, for han var bestemt for et liv i offentligheten, hans talenter skulle ikke hvile ubrukt. Allerede like etter prestevielsen ble han domkannik ved katedralen i Köln, plassert der av foreldrene på grunn av inntektene dette embetet førte med seg. Men en gang han besøkte cisterciensermunkene i Camp (Altenkamp), ble han igjen fylt av lengsel etter det monastiske liv. Han ba om å få bli værende i klosteret og trakk seg fra sitt embete for å bli munk.

Men han fikk ikke være der lenge. På grunn av sin høye byrd, men også på grunn av sine dyders ry, ble han i 1216 valgt til biskop av Osnabrück, så vidt fylt 30 år. Selv om han nå også bar mitra, forble han fortsatt den ydmyke presten som ikke følte seg som en herre for sine prester, men som en venn og far. Lite er kjent om hans virksomhet som biskop, men han ombygde domkirken og reformerte domkapittel og bispedømmeforvaltning. Han skapte mange kirkerettslige nyvinninger i sin embetstid.

Men fremfor alt engasjerte han seg i en utrettelig karitativ virksomhet. Hans hus sto åpent for alle som kom til ham med en bønn eller et anliggende. Fattige og nødlidende fant i ham sin hjelper og forsvarer, han var en vennlig trøster for syke, og biskopen holdt seg ikke for god til å gå inn selv i fattigslige hytter hvor det hersket nød og lidelse, for der å sørge for rett og bringe hjelp.

Han døde den 30. juni (11. februar?) 1224 og ble gravlagt i domkirken i Osnabrück. Selv om han raskt ble æret som helgen, har han aldri blitt offisielt helligkåret. Hans kult ble ikke anerkjent av Kirken før i 1625. Det første alteret til hans ære ble opprettet i domkirken i Osnabrück i 1632. Skrinleggingen av hans relikvier fant sted i 1651 av biskop Franz Wilhelm.

Hans minnedag er 13. februar, men 14. februar nevnes også, det samme gjør dødsdagen 30. juni og den alternative dødsdagen 11. februar (cistercienserordenens martyrologium). Han minnes sammen med Osnabrücks første og fjerde biskop, de hellige Wiho av Osnabrück (d.804) og Gosbert av Osnabrück (d.874). Minnet om ham var levende i folket opp gjennom århundrene. Han fremstilles som biskop som står ved en pestsyk og trøster ham med henvisning til bildet av den korsfestede.

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49