Den hellige Adorator av Lubersac (400-t)

Minnedag: 4. november

Den hellige Adorator (fr: Adorateur) levde på 400-tallet i Gallia og var en biskop og martyr i Auvergne. Han var en disippel av den hellige Ambrosius. Han led martyrdøden i Lubersac (Lupersac) i Dordogne. Hans legeme ble skrinlagt der, og i mange år ble det høyt æret.

av Webmaster publisert 24.11.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49