Den hellige Adulf «av Utrecht» (~610-~680)

Minnedag: 17. juni

Den hellige Adulf (Adulph, Adolph, Adolf, Athulf; lat: Adulphus) ble født rundt 610 i East Anglia (Norfolk og Suffolk) i England. Han var antakelig en bror av den hellige Botolf, som grunnla Ikanhoe kloster. De var av adelig saksisk avstamming. Sammen fikk de to brødrene sin utdannelse og ble benediktinermunker (Ordo Sancti Benedicti – OSB) utenfor England, trolig i belgisk Gallia eller Tyskland.

Hagiografen Folcard, som var abbed i Thorney og skrev en biografi om Botolf i 1068, identifiserte Adulf med en biskop av Maastricht med lignende navn, berømt for sin undervisning og nestekjærlighet. Dette er nesten sikkert feilaktig, men det forklarer hvorfor Adulf noen ganger æres som biskop. Han nevnes også som eventuell biskop av Utrecht, eller han kan ha vært en vandrebiskop, siden hans navn ikke opptrer på bispedømmenes liste over biskoper. Adulf døde rundt 680 (660?) og ble gravlagt sammen med sin bror i Ikanhoe.

Den hellige biskop Ethelwold av Winchester sendte rundt 972 sin disippel Ulfkitel for å hente relikviene av Botolf og Adulf til sitt kloster i Thorney. Legenden forteller at han ikke kunne bevege Botolfs relikvier hvis han ikke også tok med Adulfs. Etter hvert ble Botolfs hode gitt til Ely, resten av relikviene ble delt av Thorney, Bury St. Edmunds og senere Westminster, mens Adulfs legeme ble intakt i Thorney. Der ble de lenge holdt i ære.

Hans minnedag (sammen med Botolf) er den 17. juni. Han kalles ofte Adulf av Utrecht. I kunsten er han kledd som biskop og holder klosteret Ikanhoe, ofte sammen med sin bror, som er kledd som abbed.

av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:49