De hellige Adauctus og Callisthene av Efesos ( -~312)

Minnedag: 4. oktober

Den hellige Adauctus og hans hellige datter Callisthene bodde i Efesos på begynnelsen av 300-tallet. I øst var det fortsatt forfølgelser under keiser Konstantins medkeiser Maximinus Daza (305-13). Maximinus var medkeiser av Syria og Egypt og en hedning som forfulgte Kirken. Hans forfølgelser ble stanset av Konstantins edikt i Milano i 313, og et år senere ble han tvunget til å ta gift.

Adauctus led martyrdøden i Maximinus' forfølgelser rundt år 312. Callisthene unnslapp med livet i behold ved å kle seg ut som en mann, og hun tok tilflukt i Nikomedia, hvor hun praktiserte legekunsten. For å takke for en helbredelse foreslo en familie at deres datter skulle gifte seg med «ham», og da måtte Callisthene avslå ved å avsløre sin identitet.

Hun bygde en kapell i Efesos og bisatte farens relikvier der. Hun viet resten av sitt liv til karitativt arbeid til hun døde i Efesos. Deres minnedag er 4. oktober.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49