Den hellige Adalbert av Egmond (d. ~714?)

Minnedag: 25. juni

Den hellige Adalbert (lat: Adalbertus) ble født på 600-tallet i Northumbria i Nord-England. Han kan ha vært barnebarn av den hellige kong Osvald av Northumbria (634-642). Han ble diakon og fulgte den hellige Egbert til Irland for monastisk opplæring, og der ble han munk i klosteret Rathmelgisi. I 690 tilhørte han den gruppen med unge menn som under ledelse av den hellige Willibrord dro for å evangelisere Friesland (nå i Nederland). De opererte under beskyttelse av Pipin av Herstal, og deres språk var så likt frisernes at de hadde lett for å gjøre seg forstått.

Adalbert var berømt for sin vennlighet, tålmodighet og ydmykhet. Han arbeidet for det meste i Egmond i Nord-Holland, nær den nåværende byen Alkmaar, og han ser ut til å ha omvendt de fleste av innbyggerne med støtte fra herskeren i distriktet. Det kan ha vært hans ydmykhet som holdt ham tilbake fra å la seg bli presteviet, for han forble diakon hele livet, men Willibrord skal ha utnevnt ham til erkediakon i Utrecht, hvor han muligens arbeidet en tid. En erkediakon var en leder for andre, og dette embetet ga ham autoritet til sitt arbeid. Noen mener han ble Willibrords etterfølger som abbed av Echternach.

Adalbert døde i 705 eller etter 714 i Egmond. Hans grav ble et valfartsmål som var berømt for mirakler. På 900-tallet bygde hertug Theodoric et benediktinerkloster i Egmond som ble viet til Adalbert. Dette ble ødelagt av spanjolene ved beleiringen av Alkmaar i 1573, men det ble gjenoppbygd i første halvdel av 1900-tallet av benediktinere fra Solesmes under samme navn. Adalberts sene biografi beskriver bare alminneligheter om ham sammen med en redegjørelse for mirakler ved hans grav. Hans minnedag er 25. juni. I kunsten fremstilles han som diakon med krone og septer ved sine føtter, noen ganger i dalmatika, med krone mens han holder septeret.

av Webmaster publisert 24.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:49