De hellige Agatho og Hilarion av Egypt (300-t)

Minnedag: 21. oktober

De hellige Agatho (Agathon) og Hilarion var eremitter i Egypt på 300-tallet. Ifølge de opplysningene som er overlevert til oss, var begge fulle av visdom, tålmodighet og hengivenhet.

Hilarion siteres ofte i verket «Biografier om ørkenfedrene». Det fortelles at han en dag fikk besøk av noen røvere, og de spurte hva han ville si hvis han ble angrepet. Han svarte: «Når man ikke eier noen ting, er man ikke redd for røvere». «Ville du ikke være redd for at de skulle drepe deg?» «Absolutt ikke, siden jeg kommer til å dø også uten dem».

Agatho trakk seg tilbake til ørkenen i Sketis (Wadi Natrun) sørvest for Nil-deltaet. i Egypt rundt 364, hvor han praktiserte streng faste og botsøvelser, men uten noensinne å gå utover sunn moderasjon. Han arbeidet med sine hender og solgte sine flettede kurver på markedet i Alexandria, hvor han ofte ga dem til de fattigste.

En dag da han skulle reise tilbake til ørkenen, fant han en fremmed reisende som var syk. Da leide han et rom for ham på et herberge, så etter ham og arbeidet for å dekke utgiftene. Han vendte tilbake til ørkenen fire måneder senere.

En dag ble han spurt hvorfor han nektet å følge heretikerne, og han svarte: «De første anklagene retter jeg mot meg selv og ikke heretikernes kirke, det er atskillelsen fra Gud, og jeg ønsker ikke å være atskilt fra Gud».

Agatho døde i 370. Deres minnedag er 21. oktober, men 8. januar nevnes også.

av Webmaster publisert 10.07.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:49