Den hellige Aelia Flaccilla ( -~385)

Minnedag: 14. september

Den hellige Aelia Flaccilla ( -~385)

Den hellige Aelia Flaccilla (Plakilla) var av spansk avstamming. Hun kan ha vært datter av Claudius Antonius, prefekt av Gallia, som var konsul i 382. Hun giftet seg med Theodosios, trolig i 376, da hans far, comes Theodosios, falt i unåde og han selv trakk seg tilbake til Cauca i Gallæica, for hennes eldste sønn, senere keiser Arkadios, ble født mot slutten av 377. Senere fikk paret enda to barn, Honorius i 384, også senere keiser, og Pulcheria, som døde i tidlig barndom, kort før sin mor.

Etter den arianske østkeiseren Valens' (364-78) død i 378 fikk vestkeiseren Gratian (375-83) utnevnt en sønn av sin fars spanske ryttergeneral, Theodosios I den Store (379-95), til østkeiser. I en kort periode var han keiser i både øst og vest (394-95), den siste gangen riket var samlet. Både Theodosios og hans hustru støttet de ortodokse. Den 27. februar 380 utstedte vestkeiseren Gratian og østkeiseren Theodosios I et edikt som anerkjente som romersk statsreligion «kristendommen i den form som romerne en gang hadde mottatt av den hellige Peter og nå praktisert av Damasus av Roma og Peter av Alexandria». I 392 kunngjorde keiser Theodosios at han bare ville tåle én religion i sitt vidstrakte rike. Både kristent kjetteri og hedensk gudsdyrkelse ble forbudt.

På tronen var Flaccilla et lysende eksempel på kristne dyder og stor nestekjærlighet. Den hellige Ambrosius beskriver henne som «en sjel trofast mot Gud» (Fidelis anima Deo). Theodoret lovpriser henne i sin kirkehistorie. Hennes sønner Honorius (395-423) og Arkadios (395-408) ble keisere i henholdsvis vest og øst. Dessverre var de begge ubegavede og svake menn og helt ute av stand til å håndtere de truende barbarene.

Flaccilla døde rundt 385 eller 386 og ble gravlagt i Konstantinopel. Den hellige Gregor av Nyssa holdt lovtalen i hennes begravelse. Hun æres som helgen i den greske kirken med minnedag 14. september. Bollandistene mener at hun ikke betraktes som helgen, men bare som ærverdig, men hennes navn står i de greske Menæa og Synaxaria fulgt av lovprisninger, i likhet med andre hellige.

av Webmaster publisert 14.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49