De hellige Apollonius og Eugenius av Roma

Minnedag: 23. juli

De hellige Apollonius og Eugenius led martyrdøden i Roma på et ukjent tidspunkt. Apollonius døde ved at han ble gjennomboret av pileskudd, og Eugenius ble halshogd. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 23. juli. Noen steder minnes de sammen med den hellige Eugenius, som ifølge andre var biskop av Ravenna. En martyr Apollonius som forekommer i et synaksarium fra Dijon den 22. juli, mener bollandistene er identisk med denne Apollonius.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. desember 2000

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:05