Den hellige Arnulf av Eynesbury (800-t)

Minnedag: 22. august

Den hellige Arnulf levde i England på 800-tallet. Han levde og døde som eremitt i Eynesbury ved elven Great Ouse i Huntingdonshire (nå en del av Cambridgeshire), som han ga navn til – Arnulphsbury, Eanulfesbyrig ble til Eynesbury.

Han skal ha blitt æret der før de danske invasjonene, men rundt år 1000 synes det som om han var glemt, for listen over helgengraver fra første halvdel av 1000-tallet, «On the Resting-Places of the Saints», eller på gammelengelsk Secgan be þam Godes sanctum þe on Engla lande ærost restan, nevner den hellige Neot, men ikke Arnulf. Neot var opprinnelig munk i Glastonbury, men ble senere eremitt i Cornwall, hvor han døde rundt 877. Hundre år senere ble hans relikvier brakt til Eynesbury, som senere fikk navnet St. Neots etter ham.

Arnulfs minnedag er 22. august. Noen mener at han kan være den samme som den hellige Arnulf av Metz, noe som i så fall skulle forklare hvorfor han ble «glemt». En kilde nevner under 22. oktober en Arnulf som «biskop av Bedford i England rundt 890», men Bedford var ikke bispesete på den tiden, og det er nok snakk om Arnulf av Eynesbury.

Kilder: Farmer, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, en.wikipedia.org, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. juli 1999

av Webmaster publisert 05.08.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:06