Den hellige Ambrosius av Ferentino ( -~303)

Minnedag: 16. august

Den hellige Ambrosius (it: Ambrogio) var en centurion som led martyrdøden i Ferentino i Midt-Italia rundt år 303 under keiser Diokletian (284-305). Hans acta er bare bevart i et manuskript fra 1300-tallet. Hans minnedag er 16. august.

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49